Terms

After purchasing digital downloads and confirmation of payments for receiving a downloadlink by e-mail for one ore more digital purchases, it will be not possible to cancel the purchase.
However if the customer did the wrong purchase, there is the possibilty to make a request by e-mail.

It is forbidden to copy the download link and re-sell or give this link to third persons. Only the paying customer buys the richts to own this digital copy(copies) of the record(s). In case of illigal copying, there will be a violation of copyrights and this case will be send to the society of copyrights & authors.

After downloading and using the download link, the link will be no longer active for re-use. So it is important to save the track permanently on your device the first time.
If there are any mistakes made by the customer, GLB records will be not held resposible for loss of the purchased item.

Disputes:
All disputes are covered by exclusive competence of the court of Bruges. Information about other dispute settlement You can find by the link: http://ec.europa.eu/odr/ we retain submitting all rights about disputes to the courts.

*************


Na het bevestigen van aankoop en doorvoeren van een betaling voor het ontvangen van een download link naar één of meerdere van onze releases, is het niet mogelijk de aankoop ongedaan te maken of te annuleren.
Als het gaat over een foutieve aankoop kan dit via e-mail worden rechtgezet, na aanvraag van de klant.

Het is niet toegelaten de download link te kopiëren of aan derde partijen door te geven. De aankooprechten van de digitale opname
zijn enkel geldig voor de geregistreerde klant. Bij vaststelling van illigaal kopiëren worden copyright en auteursrechten geschonden en kan dit worden doorgegeven aan de betrokken auteursrechtenorganisatie.

De uitgebrachte opnames zijn auteursrechtelijk geregistreerd en beschermd, alsook de afbeeldingen die worden gebruikt voor de hoes van de opname, enige vorm van kopiëren of verwerken van dit werk zonder toestemming van de auteur of licentiehouder zijn wettelijk verboden.

Na het downloaden van de track/opname zal de éénmalige link vernietigd worden en kan er niet verder gedownload worden. Het is dus belangrijk
om de download de eerste keer goed te bewaren.
Indien dit niet is gebeurd is GLB records niet verantwoordelijk voor enig verlies van de aangekocht opname.

Geschillen:
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brugge. informatie over alternatieve geschillenbeslechtiging
is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Contact

Belgium independent

dancelabel

Location:

Bruges - Belgium 

e-mail:

glenn@glbrecords.com

Demo's

Demo tracks & other requests should be submitted directly by e-mail

*use www.wetransfer.com

for sending in your file

Share

Like      &

Follow